wysoki antygen CA 125

bano


Wynik markera Ca 125 pierwszego dnia wyniósł 615. Następnego dnia wynik tego markera wyniósł >1000.Opis badania usg dopochwowego brzmi:trzon macicy w przodozgięciu o niejednorodnej echogeniczności.Po stronie lewej zmiana niejednorodna o wymiarach 49 x 33 mm w badaniu pd.Bogato unaczynniona.W rzucie prawego jajnika przestrzeń o obniżonej echogeniczności bez widocznego unaczynnienia w pd.Płynu w miednicy mniejszej nie uwidoczniono. Proszę o interpretację tego opisu badania usg. Jaki jest stopień zaawansowania nowotworem (niski czy wysoki).Co oznaczają tak wysokie wyniki Ca.

Interperatacja wyniku USG musi leżeć w kompetencji lekarza, ale napewno stwierdzenie bogato unaczyniona jest niekorzystna. Wysoki poziom CA125 budzi bardzo duży niepokój. To jest marker tzw. antygen nowotworowy, który często jest podwyższony i to tak znacznie właśnie przy raku jajnika. Jeśli marker dzień po dniu był badany w tym samy laboratorium, to jego gwałtowny wzrost zwiastuje dalszy i może nawet agresywny postęp choroby, więc moim zdaniem trzeba jak najszybciej przeprowadzić operację i nie powinno się z tym wzlekać bezwględnie . Na podstawie tego co napisałaś nie można określić stopnia zaawansowania choroby.
pozdrawiam RobertNapewno powinniście zapytać lekarza, aby Wam wyjaśnił taki stan rzeczy. W zasadzie uważa się, że podwyższony poziom markera bez wcześniejszego rozpoznania nowotworu złośliwego mający cechy stabilizacji jego wartości nie powinien budzić niepokoju, ale powinno to być oparte na badaniach obrazowych, które nie uwidaczniają podejrzanych zmian. Może być tak, że Twoja narzeczona jest w grupie niewielkiego odsetka kobiet, gdzie poziom CA125 jest podwyższony. Cytuję:
"W warunkach fizjologicznych antygen nie przedostaje się zasadniczo do krążenia i u zdrowych kobiet jego stężenie w surowicy krwi jest niskie, wręcz śladowe; u 97,5% zdrowych ludzi niższe od 35 U/ml, a u 99,5% niższe od 65 U/ml. U zdrowych kobiet przed menopauzą stężenie CA 125 jest wyższe aniżeli u kobiet starszych, dla których najczęściej stężenie CA 125 wynoszące 30 U/ml niezależnie od stosowanej metody pomiarowej przyjmowane jest jako wartość odcinającą. U niektórych kobiet menstruacja może być przyczyną wzrostu stężenia markera. Jak wykazano stężenie CA 125 w fazie przedmenstruacyjnej cyklu wykazuje odwrotną zależność od poziomu progesteronu. Podczas ciąży, zwłaszcza w pierwszym jej trymestrze, u niektórych kobiet stężenie CA 125 może znacznie wzrastać, nawet powyżej 550 U/ml. U kobiet rasy kaukaskiej stężenie CA 125 jest istotnie wyższe w porównaniu do mieszkanek Azji czy Afryki. Natomiast należy podkreślić, że stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych, hormonalna terapia
zastępcza wydają się nie mieć wpływu na stężenie CA 125. Podwyższone stężenia tego markera obserwowane są nie tylko u pewnego odsetka kobiet z niezłośliwymi chorobami narządu rodnego takimi jak endometrioza, włókniaki, mięśniaki macicy, ostre i przewlekłe zapalenia jajowodu, stany zapalne narządów miednicy, ale równie u pacjentów z marskością wątroby, przewlekłymi zapaleniami wątroby, ostrym i przewlekłym zapaleniem
trzustki, w chorobach płuc i opłucnej."
Napewno trzeba próbować wykluczyć inne przyczyny wyższego poziomu CA125, bo może on być wyższy również przy rozwoju innych nowotworów. Jednak biorąc pod uwagę stabilny poziom niepokój jest raczej dużo mniejszy. Cytuję:
"Jakkolwiek czułość diagnostyczna wyników oznaczeń CA 125 jest relatywnie
wysoka w odniesieniu do raka jajnika i uznawany jest on za marker z wyboru dla tego właśnie nowotworu, to podwyższone stężenia obserwowane są również u szeregu
chorych na raka szyjki macicy, raka płuca, szczególnie olbrzymiokomórkowego, raka trzustki, żołądka, jelita grubego, piersi.
Relatywnie wysoka użyteczność diagnostyczna wyników oznaczeń stężenia CA 125 u chorych na raka jajnika uzasadnia podejmowane próby wykorzystania badań tego markera dla wykrywania nowotworu w populacji kobiet bezobjawowych. Motywacją dla takich działań może być również fakt, że wzrost stężenia CA 125 występuje u niektórych chorych na 10-36 miesięcy przed kliniczną manifestacją objawów raka jajnika."
Pozdrawiam Robert

Z gorszych wiadomości, to drugi marker Ca 19,9 (norma do 37) poszedł w górę niestety z 47 na 77. Próby wątrobowe ALP, AST, ALT są kilkukrotnie podwyższone. Wiem, że przy hormonoterapii to może tak być, ale trochę się niepokoję, że aż tak wysokie.


Robert,ten post i bodajże kilka innych(wątroba) dał mi dane, o które zamierzałem prosić.
Ja regularnie monitoruję próby wątrobowe,zakładając,że wątroba jest narażona na przerzuty i powinna być szczególnie chroniona..Jak piszesz,próby wątrobowe kilkakrotnie przekraczają normę i dla mnie jest to wystarczający sygnał,że wątroba ma problemy.Mam nadzieję,że wdrożyłeś jakiś program ochrony wątroby.Wedle stanu mojej wiedzy, bezpiecznym i skutecznym sposobem na ochroną wątroby i celem wsparcia jej funkcjonalności jest sylimaryna.Od 3 lat stosuję dostępny w Polsce SYLIMAROL. Na co dzień używam(tj. używa małżonka) 3 razy dziennie po 1 tabletce 70 mg. Momentami stosuję przez 1 miesiąc podwojoną dawkę(3x2 tab. 70 mg=420 mg dziennie). Sylimarol powoduje wzrost glutationu w wątrobie.Jest on niezbędny dla podstawowej funkcji wątroby,jako „odtruwacza” organizmu.Dawki sylimarolu zwiększam krótko po chemioterapii (7 dni po chemii).Moja żona ,mimo trucia chemią,ma bardzo ładne wyniki biochemii.Szczególne :cukier(70-80), cholesterolowe(HDL/LDL=58/90=0.64), wątrobowe(20-30).Przed zastosowaniem sylimarolu wyniki wątrobowe były istotnie gorsze (Prowadzę dokładne sprawozdania z licznych badań laboratoryjnych).W trakcie chemioterapii wycofuję większość suplementów. Pozostawiam jedynie te, które synergizują z danym schematem chemioterapii.

Przeczytałem wiele prac doktorskich o wiadomej tematyce.W jednej z nich autor napisał:
Cechami „dobrego" markera nowotworowego jest wysoka czułość oraz swoistość dla danego typu nowotworu . Swoistość dla markera CA 125 wynosi 78,3-93%, czułość - 78-85,5% . Jednak uwaga naukowców skupia się na poszukiwaniu coraz nowszych metod trafnego diagnozowania nowotworów. Innymi markerami związanymi z diagnostyką i leczeniem raka jajnika są:

1. CA 19-9 (GICA-Gastrointestinal Cancer Antygen) - węglowodanowy antygen surowiczy, charakterystyczny dla nowotworów trzustki i przewodu pokarmowego. Jego stężenie jest podwyższone u 17-48% chorych na raka jajnika. Pozwala on na monitorowanie tej części chorych na raka jajnika, u których stężenie CA 125 jest w granicach normy .Uważa się, że jest to dobry marker do monitorowania śluzowego rakajajnika .
....i tutaj masz objaśnienie swojej sytuacji.O szczegóły należy pytać klinicystów,którzy stosowali tego typu monitoring.
2. CA 15-3 -jego stężenie markera jest podwyższone u około 70% pacjentek z rakiem jajnika, szczególnie w przypadkach bardziej zaawansowanej choroby .
3. COX-l - u chorych z rakiem jajnika jego poziom jest znamiennie wyższy i koreluje ze stopniem klinicznego zaawansowania. Jest dobrym wskaźnikiem progresji nowotworu .
4. CA 72.4. Podwyższony poziom tego markera jest obserwowany w wielu nowotworach, w tym, w raku jajnika.
5. TPS (Tissue Polypeptide - Specyfic Antigen, tkankowy swoisty antygen polipeptydowy) - jego stężenie odzwierciedla proliferację komórek nowotworowych. W związku z powyższym podwyższony poziom TPS zależy od wielkości guza nowotworowego,a także odpowiedzi na leczenie cytostatykami.Oznaczanie TPS i CA 125 w wieloośrodkowych badaniach europejskich mają większą wartość prognostyczną w monitorowaniu zwłaszcza śluzowego rakajajnika.
6. VEGF (Vascular Endothelial Growth Factor, czynnik wzrostu komórek śródbłonka) - jest wydzielany przez komórki raka jajnika i odgrywa istotną rolę w angiogenezie i indukowanej guzem immunosupresji u pacjentek.Jego podwyższone stężenie wiąże się ze złym rokowaniem, gwałtownie obniża się po pierwotnej operacji, a wzrasta w przypadku wystąpienia wznowy.Uważa się go za niezależny czynnik rokowniczy w wielowariantowej analizie przeżycia .
7. YKL-40 (ludzka chrząstkowa glikoproteina 39, human cartilage 39 (HC gp-39), zwana białkiem YKL-40) - wykazuje istotne podobieństwo do enzymu degradującego chitynę, chitynazy. Przypuszcza się, że YKL-40 uczestniczy w degradacji macierzy zewnątrzkomórkowej, przebudowie tkanek i/lub w angiogenezie, jako czynnik migracji komórek śródbłonka. Badania Duponfa i wsp. wykazały, że stężenie YKL-40 przed operacją było podwyższone u 72% pacjentek z rakiem jajnika podczas gdy CA 125 tylko u 46%, a CA 15-3 u 26%. Stwierdzili oni także, że YKL-40 prognozuje stopień zaawansowania raka i wystąpienie wznowy, niezależnie od złośliwości komórkowej, typu histologicznego nowotworu i wieku pacjentki .
8. Proteomika - rozpoczęte badania proteomu w wielu nowotworach złośliwych, w tym w raku jajnika mogą być precyzyjnym narzędziem w diagnozowaniu, prewencji i leczeniu raka jajnika. Być może badania te służyć będą do ustalania biologicznej optymalnej dawki leku.

Powered by wordpress | Theme: simpletex | © bano