wyrejestrowanie działalności gospodarczej

bano

hej:) może to pomoże:

# Jeśli dochód wykazany na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego za rok ubiegły jest wyższy niż dochód otrzymywany w roku bieżącym, należy wykazać na wniosku dochód utracony, czyli różnicę między tymi dochodami.

Dochodem utraconym może być dochód utracony tylko w następujących sytuacjach:

* uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego,
* utrata prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
* utrata zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
* utrata emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
* wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej,
* wydzierżawienie gospodarstwa rolnego.


# Jeśli dochód wykazany na zaświadczeniu z urzędu skarbowego za rok ubiegły jest niższy niż dochód otrzymywany w roku bieżącym student powinien wykazać na wniosku dochód uzyskany, czyli różnicę między tymi dochodami.

Dochodem uzyskanym może być dochód uzyskany tylko w następujących sytuacjach:

* Zakończenie urlopu wychowawczego,
* uzyskanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
* uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło,
* uzyskanie emerytury, renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,
* rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej,
* dzierżawa gospodarstwa rolnego.

wpisuje się miesięczny dochód utracony/uzyskany rodziny

a jeśli chodzi o opłaty za utrzymanie nie mam pojęcia;/PISMEM Z DNIA 29 LIPCA 2005R. DO KOMISJI REWIZYJNEJ RADY POWIATU ŚWIDNICKIEGO SKIEROWAŁEM NATEPUJCY WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198) wnoszę o udostępnienie mi informacji dotyczącej:
1. Na podstawie jakiego konkretnego przepisu ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Starosta Świdnicki Jjacek Wajs polecił w marcu lub kwietniu 2004r. "kilku" funkcjonariuszom publicznym Starostwa Świdnickiego wyrejestrowanie działalności gospodarczej na własny rachunek w terminie 14 dni i czy w ten sposób Starosta Świdnicki wypełnił przepis artykułu 5 ustęp 2 ustawy o ograniczeniu działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. ( pismo Starosty Świdnickiego Jacka Wajsa z dnia 4 lipca 2005r. WA.506-6/05 Ad. 2 )
2. Wykaz nazwisk "kilku" funkcjonariuszy publicznych Starostwa Świdnickiego, którym w marcu lub w kwietniu 2004r. Starosta Świdnicki Jacek Wajs polecił wyrejestrować działalność gospodarczą na własny rachunek prowadzoną bezprawnie do kwietnia 2004r.
3.Kopię stanowiska Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świdnickiego w sprawie działalności gospodarczej prowadzonej przez funkcjonariuszy publicznych Starostwa Świdnickiego, o którym mówił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świdnickiego w czasie sesji Rady Powiatu w dniu 30 marca br.
Marian DudekWitam! Mam problem, panie w wydziale komunikacji niestety też nie znaja rady na mój problem.Kupiłam samochód dostawczy w Polsce , nie zarejestrowałam go w swoim mieście poniewaz chce go zarejestrować tam gdzie prowadze działalność gospodarczą czyli w Norwegii(nie mogę jeżdzić na polskich blachach w celach zarobkowych po Norwegii).Miejsce stałego zamieszkania i rodzinę mam w Polsce.Czy muszę zarejestrować samochód w Polsce w moim mieście a potem w Norwegii?Czy trzeba go wyrejestrować w Polsce?Gdzie i komu zdac polskie tablice?Jakie są jeszcze formalności ?Bardzo proszę o informacje bo czas mnie nagli!Lubię i cenię "Rzepę" i nie jestem entuzjastą L.Dorna (ani PIS-u), ale tym razem zwyczajnie się czepiają, jeśli jest prawdą, że facet nigdy nie miał żadnego obrotu w tej fimie. Według ustawy o mandacie posła i senatora w oświadczeniu majątkowym posła należy zamieścić m.in. informacje "o prowadzonej działalności gospodarczej". Zarejestrowanie kiedyś tam firmy i nie wyrejestrowanie jej nie oznacza, że ktoś prowadzi działalność. Straszliwie mechaniczne podejście do tematu. Ale oczywiście polityk powinien uważać na takie rzeczy.
Podaj adres! dziękuję za kosztorys jeszcze raz.
my zobaczymy jak to będzie z mbankiem narazie wozimy się z papierkami

1. złożyliśmy i po kilku dniach była informacja że żona ma niezatualizowany numer dowodu w banku i problem bo przez mlinię narobiła syfu sobie bo nie miała hasła do kontaktu z mlinią i wogóle szkoda gadać, ale sama jest sobie winna.

2. kosztorys mamy na 201 000zł a mbank liczy min. 2000złx110m2 p.u. = 220 000zł, więc napisał notatkę doradca że 20 000zł mamy swoje, jego to nie obchodziło czy mamy czy nie tylko żeby był wydruk z konta, pożyczyliśmy i zrobiliśmy wydruk
wszystko ok, ale własnie kosztorys musi być nie na 201 000zł tylko na 221 000zł a i to musimy popoprawiać i nowy kosztorys pójdzie znów do analityka

3. miałem działalność gospodarczą i ponad 2 lata temu zawiesiłem ją (ponoć teraz nie da się zawiesić tylko trzeba wyrejestrować) no i analityk doczepił sie tego też a czemu tak a nie tak i musiałem podesłać papiery że to jest zawieszone, jedynie co miałem to wyrejestrowanie ze składek w Zus i to poszło
zobaczymy co to będzie dzisiaj pojedziemy i poprawimy te zaległości, trochę ich chyba trzeba postraszyć że w innym banku to juz nam chcą dawać a że oni się bawią i wogóle
coś pokombinuję bo mnie męczy takie jeżdżenie i bawienie a kasa by się przydała jak najszybciej bo może w tym roku by coś wybudował się jeszczeTylko pamiętaj ,że działalność gospodarczą nie koniecznie prowadzi ten kto ma ją zarejestrowaną. ZUS naprzykład twierdzi i słusznie ,że np jak masz sklepik i sam w nim pracujesz i zapragniesz na miesiąc wyjechać na urlop, lecz w sklepie postawisz żonkę to nie masz prawa do wyrejestrowania się na ten czasz ZUSu gdyż działalność gospodarcza jest nadal prowadzona. Idąc tym tokiem myślenia nie problem w sądzie udowodnić mając dowody, że mimo ,że firma była na żonkę to prowadził ją mężuś tym samyn narażając poprzednią firmę z którą miał umowę o zakazie konkurencji na straty.
  organ został opinformowany o wyrejestrowaniu działalności gospodarczej ale nie poinformowałma organu o tym że jedno z nas zmieniło miejsce pracy. wyrejestrowanie dziłalnosci stałe. Sparwa jest na etapie oczekiwania na decyzje ile trzeba zapłacić razem z odsetkami do organu. Decyzja jeszcze nie zostala wydana.Teraz się nieco rozjaśniło.
Starał się Pan o rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Jednocześnie wykonuje Pan zawód kierowcy.
Lekarz orzecznik stwierdził więc, że jest Pan zdolny do pracy.
Moja rada.
Proszę skompletować dokumenty niezbędne do uzyskania renty (wniosek z załącznikami i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia (aktualne) i ponownie złożyć je w ZUS. Powinien Pan również wyrejestrować swą działalność gospodarczą, lub zatrudnić pracownika i samemu jej fizycznie nie wykonywać. Udowodnić przed orzecznikiem, że prowadzi Pan działalność gospodarczą, lecz sam Pan nie pracuje ze względu na stan zdrowia.
Jest Pan kierowcą i jeśli będzie Pan wykonywał ten zawód i jednocześnie czynił starania o uznanie, że nie jest Pan zdolny do wykonywania zawodu kierowcy, to żaden lekarz orzecznik i żadna komisja ZUS, ani żaden biegły sądowy nie orzeknie o niezdolności do wykonywania tego zawodu.Czy grożą mi sankcje?
  Witam, mam spory problem. Otóż jakiś rok temu zamierzałam otworzyć swoją działalność gospodarczą-w związku z tym dokonałam wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta, uzyskałam z GUS nr REGON, u Urzędzie Skarbowym złożyłam oświadczenie o formie rozliczania sie, w ZUS nie pojawiłam się wogóle, z uwagi na fakt, iż osoba która miała wynając mi lokal wycofała się z umowy. W związku z powyższym, działalności wogóle nie rozpoczęłam. Z czystej niewiedzy nie poczyniłam żadnych kroków aby tą (niedoszłą) działalność wyrejestrować czy zawiesić. W marcu br złożyłam w US rozliczenie roczne na formularzu PIT 37, gdzie rozliczyłam sie wspólnie z małżonkiem. Parę dni temu dostałam wezwanie do US, z uzasanieniem takim, iż nie przysługuje nam wspólne rozliczanie się, ponieważ brakuje złożonego w US PIT-u 28 (wypełniają go osoby prowadzące działalność gospodarczą, rozliczające sie w formie ryczałtu). Przyznam się, iż strasznie się zatrwożyłam, gdyż nie wiem czy grożą mi jakiekolwiek kary, mandaty, sankcje za niepoinformowanie o nierozpoczęciu działalności. Proszę o poradę. PozdrawiamFormalności Przez Internet
  Formalności przez Internet
Piotr Górski (z Artykułu E-Fakty nr2)

Prócz komputera niezbędne nogi
Wydawałoby się, że wystarczy mieć komputer z dostępem do Internetu oraz przeglą-darkę by - nie ruszając się z firmy - załatwić większość formalności, które nałożono na osoby aktywne gospodarczo. Zwłaszcza dla przedsiębiorstw małych czy nawet jednoosobowych, możliwość taka mogłaby być impulsem dla rozwoju działal-ności. Praktyka w Polsce, niestety, nie jest tak różowa. Tylko Poznań i Warszawa* zdecydowały się na uruchomienie rejestracji małych i średnich firm drogą elek-troniczną. W dodatku i w tych miastach finalizując wpis, zmianę w rejestrze lub rezygnację z działalności i tak musimy pofatygować się do urzędu. Mimo to warto od-notować, że
Poznań był pierwszy
Od 1 sierpnia ubiegłego roku w stolicy Wielkopolski rozpoczęto przyjmować przez Internet formularz rejestracyjny, który znajduje się na stronie www.city.poznan.pl/msp. W ciągu maksymalnie dwóch godzin do każdego z nich te-lefonicznie powinien zgłosić się urzędnik w celu ustalenia terminu odbioru poświad-czenia rejestracji. Nowa forma nie zwalnia jednak od opłat i dopełnienia formalności w urzędzie skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, w Państwowej Inspekcji Pracy (gdy zatrudniane są inne osoby), w SANEPID-zie i urzędzie statystycznym. Nie załatwi za przedsiębiorcę koncesji i zezwoleń (wymaganych przy niektórych formach działalności). Jedyne, co jeszcze czasami może przez Internet po-czątkujący biznesmen zrobić, to założyć wymagane prawem fir-mowe konto bankowe. Zaznaczyć też wypada, że wymienione tu obowiązki dotyczą firm małych i średnich. Przedsiębiorstwa większe i spółki prawa handlowego re-jestrują się w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ta wymagana prawem baza danych go-spodarczych ma postać elektroniczną, ale – paradoksalnie - by się w nią wpisać, należy osobiście i z wszystkimi niezbędnymi oryginałami dokumentów podążyć do sądu. Tam właściwy urzędnik dokona weryfikacji wypełnionych formularzy i porówna z je z danymi z dostarczonych dokumentów. Wszystko bez konieczności korzystania z elektroniki. Dopiero w następstwie tych czynności, w wyniku decyzji sądowej, dokonany zostanie wpis do rejestru lub przedsiębiorca otrzyma odmowę wpisania do tej bazy. Wystarczy w tym miejscu raz jeszcze policzyć formalności, które i tak trzeba w urzędach osobiście załatwić, żeby dojść do wniosku, że Internet w wypełnianiu urzędowych obowiązków to w Polsce wciąż
kwiatek do kożucha
W Poznaniu działalność gospodarczą prowadzi 87,3 tys. podmiotów (dane na koniec ubiegłego roku). W 2003 ich liczba wzrosła o 3,5 tys. Nie wszystkie z nich zobowią-zane były do zarejestrowania się w magistracie, ale mimo to liczba 608 firm, które skorzystały z Internetu przy dokonaniu tej formalności wydaje się być niezbyt duża. Także suma 1026 dokonanych łącznie operacji (zarejestrowanie, każda zmiana w rejestrze i wyrejestrowanie) nie jest imponująca. Kazimierz Śliwiński – pełniący obo-wiązki dyrektora Wydziału Działalności Gospodarczej- nie umie wytłumaczyć, dla-czego tak mało firm korzysta z drogi elektronicznej przy załatwianiu formalności. In-formuje, że w pierwszych trzech miesiącach tego roku przez Internet wpłynęło 134 zgłoszeń oraz 120 wniosków o dokonanie zmiany wpisu do ewidencji. Z wortalu “Małe i średnie przedsiębiorstwa” najczęściej korzystają ci przedsiębiorcy, którzy prawdopodobnie najwięcej wiedzą o Internecie i sprzęcie komputerowym.
Udogodnieniem są przede wszystkim zawarte tam - często w formie interaktywnej- porady i informację. Codziennie aktualizowany jest m.in. pełny wykaz osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta. Skorzystać też można z pełnej wersji Polskiej Klasyfikacji Działalności. Dowiedzieć się o sposobach finansowania, włączenia się w fundusze unijne. Można tu uzyskać informacje o szkoleniach, kursach, niezbędnych kwalifikacjach, a także o zmianach przepisów lub stawek opłat. Wystarczy podać, że oprócz druku rejestracji zamieszczone tam są dwa inne wnioski oraz cztery formularze niezbędne dla ZUS-u oraz przykładowo wypełniony wniosek rejestracji dla Państwowej Inspekcji Pracy, by zdać sobie sprawę z zakresu udzielanej pomocy. Jeśli uwzględni się jeszcze fakt, że po każdy z tych papierków trzeba by w innej sytuacji udać się do urzędu, to zmienia się ocena projektu wdrożonego w Urzędzie Miejskim w Poznaniu. W Wydziale Działalności Gospodarczej można też usłyszeć, że wortal niemal dokładnie został skopiowany przez urzędników stołecznych. Mogłoby to nawet być powodem do dumy, gdyby nie pokutujące wśród poznaniaków przekonanie, że
Warszawa mogłaby więcej
Opinia ta nie jest jednak formułowana pod adresem podwładnych prezydenta Kaczyńskiego, a przynajmniej nie dotyczy wyłącznie pracy urzędników z warszawskiego ratusza. W Wielkopolsce postulaty są głównie kierowane do podejmujących decyzje na Wiejskiej parlamentarzystów oraz do rządu. Ryszard Grobelny- prezydent Poznania- utrzymuje, że obecne przepisy uniemożliwiają załatwienie przez Internet i w magistracie wszystkich wymaganych prawem spraw związanych z rejestracją działalności gospodarczej. Od dłuższego czasu rząd pracuje nad wprowadzeniem ułatwień w tym zakresie, ale efektów nie widać. Samorządy niemal natychmiast zgłosiły propozycje by, np. GUS podpisywał z nimi umowy umożliwiające w urzędzie miasta lub gminy uzyskiwanie REGON-u. Niestety prezes GUS znalazł podstawy, by się temu przeciwstawić. Propozycja, by każdy samorząd z osobna starał się o umowę z urzędem statystycznym, która ponoć padła, zupełnie nie odpowiadała gminom. Tymczasem działający w Poznaniu system komputerowy można rozszerzyć i wprowadzić np. funkcje załatwiające wymogi statystyki. W najbliższym czasie należy się spodziewać, że na wortalu pojawią się informacje płynące z Krajowego Rejestru Sądowego, które według już obowiązujących przepisów powinny być dostępne w jednostkach samorządu terytorialnego. Czy to w znaczący sposób poprawi kwestię wykorzystania Internetu dla załatwiania biznesowych formalności? Śmiało można napisać, że rewolucji to nie uczyni. Dopiero skoordynowanie i umieszczenie w jednym miejscu wszystkich spraw gospodarczych oraz rozwiązanie kwestii podpisu elektronicznego i swobody dokonywania płatności za urzędnicze działania sprawią, że bez wydeptywania magistrackich korytarzy dopełni się wszystkich obowiązków wymaganych prawem. Dzisiaj Internet i urzędnicy to wciąż dwa różne światy łączone niemal tylko wtedy, gdy giną twarde dyski w ministerialnych budynkach.

Powered by wordpress | Theme: simpletex | © bano